V75 system lördag Rättvik

Lördag, 1 augusti 2015 (Omsättning: 72,1 milj kr)

20 st system

Tippare V75-1V75-2V75-3V75-4V75-5V75-6V75-7
Thomas Uhrberg
Thomas Uhrberg
V75 i sista stund
2700 rader
3 Nimbus C.D.
1 Digital Control
4 New Kiss
5 Action Launcher
6 Önas Jocke
10 Tango Lavec
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
1 Persos Bojje
2 Umpire Sund
4 Tycko Star
6 El Cantante
7 Tom Sisu
9 Special One
1 Lesja Kongen...
6 Trygfaks* (NO)
7 Lottmar (NO)
11 Flex
13 Titan Tabac
15 B.W.Modde
6 Ni Talar Bra...
4 Staro Italy
6 Neutron Broline
8 Venkatesh
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
7
rätt
Aftonbladet
Aftonbladet
Stora systemet
3360 rader
3 Nimbus C.D.
9 Prince Cobol
2 Versailles
4 New Kiss
10 Tango Lavec
5 Action Launcher
6 Önas Jocke
1 Digital Control
1 Standout
6 El Cantante
9 Special One
2 Umpire Sund
7 Tom Sisu
1 Persos Bojje
8 Adrians Girl
3 Queuearow
4 Tycko Star
1 Lesja Kongen...
13 Titan Tabac
6 Trygfaks* (NO)
4 Guli Rask
15 B.W.Modde
7 Lottmar (NO)
3 Höstbouffe
5 Tomtegubben
8 Svall Conrad
11 Flex
6 Ni Talar Bra...
9 Comte du Pom...
8 Venkatesh
14 Quid Pro Quo
13 Global Money
1 Part Nan Ang...
15 Harry Haythrow
6
rätt
Expressen
Expressen
Stora systemet
2160 rader
3 Nimbus C.D.
1 Digital Control
2 Versailles
4 New Kiss
5 Action Launcher
6 Önas Jocke
10 Tango Lavec
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
4 Tycko Star
6 El Cantante
7 Tom Sisu
9 Special One
1 Lesja Kongen...
4 Guli Rask
11 Flex
13 Titan Tabac
15 B.W.Modde
6 Ni Talar Bra...
1 Part Nan Ang...
4 Staro Italy
8 Venkatesh
11 Tokio Hotel ...
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
6
rätt
Tippare V75-1V75-2V75-3V75-4V75-5V75-6V75-7
V75 Guiden
V75 Guiden
Stora Systemet
3024 rader
3 Nimbus C.D.
10 Tango Lavec
4 New Kiss
5 Action Launcher
6 Önas Jocke
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
6 El Cantante
4 Tycko Star
7 Tom Sisu
2 Umpire Sund
9 Special One
1 Persos Bojje
6 Trygfaks* (NO)
1 Lesja Kongen...
13 Titan Tabac
15 B.W.Modde
11 Flex
7 Lottmar (NO)
6 Ni Talar Bra...
14 Quid Pro Quo
13 Global Money
8 Venkatesh
9 Comte du Pom...
12 Traveling Man
6 Neutron Broline
11 Tokio Hotel ...
6
rätt
Petras kiosk & spel
Petras kiosk & spel
Kloker
3024 rader
3 Nimbus C.D.
2 Versailles
4 New Kiss
6 Önas Jocke
10 Tango Lavec
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
1 Persos Bojje
2 Umpire Sund
3 Queuearow
4 Tycko Star
6 El Cantante
7 Tom Sisu
9 Special One
1 Lesja Kongen...
6 Trygfaks* (NO)
7 Lottmar (NO)
11 Flex
13 Titan Tabac
15 B.W.Modde
6 Ni Talar Bra...
1 Part Nan Ang...
8 Venkatesh
9 Comte du Pom...
12 Traveling Man
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
6
rätt
Expressen
Expressen
V75-podden
3600 rader
3 Nimbus C.D.
10 Tango Lavec
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
8 Cool Keeper ...
1 Persos Bojje
2 Umpire Sund
4 Tycko Star
6 El Cantante
9 Special One
1 Lesja Kongen...
2 Lome Lykt
3 Höstbouffe
4 Guli Rask
5 Tomtegubben
6 Trygfaks* (NO)
7 Lottmar (NO)
8 Svall Conrad
9 Fjeldstad Go...
10 Trippa Undan
11 Flex
12 Järbo Harry
13 Titan Tabac
14 Rigel Odin (NO)
15 B.W.Modde
6 Ni Talar Bra...
12 Dominator
1 Part Nan Ang...
4 Staro Italy
8 Venkatesh
9 Comte du Pom...
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
6
rätt
Thomas Uhrberg
Thomas Uhrberg
Fem tippar V75
240 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
10 Tango Lavec
1 Digital Control
6 Ed You
1 Standout
7 Tom Sisu
4 Tycko Star
6 Trygfaks* (NO)
15 B.W.Modde
13 Titan Tabac
11 Flex
6 Ni Talar Bra...
13 Global Money
9 Comte du Pom...
4 Staro Italy
8 Venkatesh
14 Quid Pro Quo
5
rätt
Tippare V75-1V75-2V75-3V75-4V75-5V75-6V75-7
Peter Untersteiner
Peter Untersteiner
V75 Cup i Guiden
720 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
9 Special One
6 El Cantante
7 Tom Sisu
4 Tycko Star
1 Lesja Kongen...
4 Guli Rask
15 B.W.Modde
13 Titan Tabac
11 Flex
6 Ni Talar Bra...
1 Predator Ico...
8 Venkatesh
13 Global Money
1 Part Nan Ang...
14 Quid Pro Quo
4 Staro Italy
9 Comte du Pom...
5
rätt
Björn Goop
Björn Goop
Björnkollen
1400 rader
3 Nimbus C.D.
2 Versailles
4 New Kiss
5 Action Launcher
6 Önas Jocke
9 Prince Cobol
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
8 Cool Keeper ...
6 El Cantante
9 Special One
1 Lesja Kongen...
6 Trygfaks* (NO)
7 Lottmar (NO)
11 Flex
15 B.W.Modde
1 Predator Ico...
1 Part Nan Ang...
4 Staro Italy
6 Neutron Broline
8 Venkatesh
9 Comte du Pom...
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
5
rätt
Dagens Spel
Dagens Spel
Väggtidning
1920 rader
3 Nimbus C.D.
1 Digital Control
2 Versailles
4 New Kiss
6 Önas Jocke
6 Ed You
1 Persos Bojje
2 Umpire Sund
3 Queuearow
4 Tycko Star
6 El Cantante
7 Tom Sisu
8 Adrians Girl
9 Special One
1 Lesja Kongen...
6 Trygfaks* (NO)
7 Lottmar (NO)
11 Flex
13 Titan Tabac
15 B.W.Modde
1 Predator Ico...
6 Ni Talar Bra...
1 Part Nan Ang...
8 Venkatesh
9 Comte du Pom...
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
5
rätt
Travhuliganen
Travhuliganen
Stora systemet
5625 rader
3 Nimbus C.D.
4 Oliver Krono...
7 Super Otto
2 Pedro Bi* (IT)
1 Bandit Hornline
2 Versailles
4 New Kiss
5 Action Launcher
6 Önas Jocke
1 Digital Control
1 Standout
6 Ed You
8 Cool Keeper ...
6 El Cantante
7 Tom Sisu
1 Persos Bojje
9 Special One
4 Tycko Star
11 Flex
6 Trygfaks* (NO)
1 Lesja Kongen...
13 Titan Tabac
10 Trippa Undan
6 Ni Talar Bra...
6 Neutron Broline
9 Comte du Pom...
13 Global Money
5
rätt
Tippare V75-1V75-2V75-3V75-4V75-5V75-6V75-7
Ralf Vadsmo
Ralf Vadsmo
Raffes Rivjärn
288 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
5 Action Launcher
10 Tango Lavec
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
8 Cool Keeper ...
6 El Cantante
9 Special One
1 Lesja Kongen...
4 Guli Rask
13 Titan Tabac
15 B.W.Modde
6 Ni Talar Bra...
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
15 Harry Haythrow
4
rätt
Ulf Ohlsson
Ulf Ohlsson
V75 Cup i Guiden
720 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
1 Digital Control
1 Standout
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
1 Persos Bojje
7 Tom Sisu
6 El Cantante
4 Tycko Star
6 Trygfaks* (NO)
7 Lottmar (NO)
1 Lesja Kongen...
13 Titan Tabac
11 Flex
4 Guli Rask
6 Ni Talar Bra...
8 Venkatesh
1 Part Nan Ang...
9 Comte du Pom...
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
4
rätt
Björn Goop
Björn Goop
V75 Cup i Guiden
720 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
10 Tango Lavec
1 Standout
9 Special One
7 Tom Sisu
4 Tycko Star
1 Persos Bojje
1 Lesja Kongen...
13 Titan Tabac
6 Trygfaks* (NO)
11 Flex
7 Lottmar (NO)
6 Ni Talar Bra...
1 Predator Ico...
12 Dominator
1 Part Nan Ang...
8 Venkatesh
9 Comte du Pom...
12 Traveling Man
14 Quid Pro Quo
13 Global Money
4
rätt
Bo Eklöf
Bo Eklöf
Travsurr
1200 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
1 Standout
4 Alvena Pele
5 Rolling Stones
6 Ed You
7 Smilin Eli (US)
8 Cool Keeper ...
1 Persos Bojje
2 Umpire Sund
3 Queuearow
4 Tycko Star
5 Navaj Brodda
6 El Cantante
7 Tom Sisu
8 Adrians Girl
9 Special One
10 Topgear
6 Trygfaks* (NO)
7 Lottmar (NO)
11 Flex
13 Titan Tabac
6 Ni Talar Bra...
8 Venkatesh
12 Traveling Man
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
15 Harry Haythrow
4
rätt
Tippare V75-1V75-2V75-3V75-4V75-5V75-6V75-7
Peter G Norman
Peter G Norman
Fem tippar V75
240 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
6 Ed You
5 Rolling Stones
7 Smilin Eli (US)
1 Standout
1 Persos Bojje
7 Tom Sisu
13 Titan Tabac
1 Lesja Kongen...
6 Ni Talar Bra...
4 Tequila Palema
8 Encore Zon
13 Global Money
9 Comte du Pom...
14 Quid Pro Quo
1 Part Nan Ang...
8 Venkatesh
4
rätt
Jörgen Westholm
Jörgen Westholm
Fem tippar V75
240 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
1 Standout
6 Ed You
5 Rolling Stones
8 Cool Keeper ...
4 Alvena Pele
2 Umpire Sund
1 Persos Bojje
6 El Cantante
1 Lesja Kongen...
7 Lottmar (NO)
6 Ni Talar Bra...
3 Angel France
12 Dominator
1 Predator Ico...
9 Comte du Pom...
13 Global Money
4
rätt
Stefan Söderkvist
Stefan Söderkvist
V75 Cup i Guiden
720 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
1 Standout
6 Ed You
8 Cool Keeper ...
7 Tom Sisu
1 Persos Bojje
6 El Cantante
9 Special One
4 Tycko Star
3 Queuearow
13 Titan Tabac
1 Lesja Kongen...
8 Encore Zon
6 Ni Talar Bra...
1 Predator Ico...
4 Tequila Palema
13 Global Money
14 Quid Pro Quo
9 Comte du Pom...
12 Traveling Man
8 Venkatesh
4
rätt
Micke Nybrink
Micke Nybrink
Chanssystem
1134 rader
3 Nimbus C.D.
4 New Kiss
9 Prince Cobol
10 Tango Lavec
7 Smilin Eli (US)
1 Standout
6 Ed You
6 El Cantante
15 B.W.Modde
1 Lesja Kongen...
11 Flex
7 Lottmar (NO)
6 Trygfaks* (NO)
13 Titan Tabac
4 Guli Rask
1 Predator Ico...
6 Ni Talar Bra...
14 Quid Pro Quo
8 Venkatesh
9 Comte du Pom...
12 Traveling Man
13 Global Money
5 Nose Gear
11 Tokio Hotel ...
1 Part Nan Ang...
6 Neutron Broline
4
rätt
Tippare V75-1V75-2V75-3V75-4V75-5V75-6V75-7
Carl Johan Jepson
Carl Johan Jepson
Fem tippar V75
240 rader
3 Nimbus C.D.
4 Oliver Krono...
2 Versailles
6 Ed You
6 El Cantante
3 Queuearow
13 Titan Tabac
11 Flex
1 Lesja Kongen...
1 Predator Ico...
6 Ni Talar Bra...
2 Diggers Elias
10 Ipod
13 Global Money
9 Comte du Pom...
1 Part Nan Ang...
8 Venkatesh
11 Tokio Hotel ...
2
rätt


Kommentarer (1)