Startlista V65 söndag Århus jackpot

Söndag, 10 september 2017 (Omsättning: 2,5 milj kr)

UTDELNING:   6 rätt: 2 539 kr   5 rätt: 46 kr   resultat


Alla avd V65-1 V65-2 V65-3 V65-4 V65-5 V65-6

Eget system Visa eget system

V65-1, 1800m Volt (kl 18:40)

Startnummer V65%
5% Trend
16% Trend
34% Trend
7% Trend
Tillägg: 20 meter
8% Trend
12% Trend
18% Trend
Turordning:

V65-2, 1800m Auto (kl 19:00)

Startnummer V65%
2% Trend
4% Trend
12% Trend
6% Trend
57% Trend
2% Trend
14% Trend
3% Trend
1% Trend
Turordning:

V65-3, 1800m Auto (kl 19:20)

Startnummer V65%
18% Trend
3% Trend
19% Trend
5% Trend
33% Trend
6% Trend
18% Trend
Turordning:

V65-4, 1800m Auto (kl 19:40)

Startnummer V65%
1% Trend
10% Trend
2% Trend
1% Trend
15% Trend
7% Trend
59% Trend
1% Trend
9 Sabacan Savage* (FI)
0% Trend
2% Trend
Turordning:

V65-5, 1800m Auto (kl 20:00)

Startnummer V65%
29% Trend
32% Trend
2% Trend
2% Trend
8% Trend
18% Trend
3% Trend
8 Race Cowboyland* (DK)
2% Trend
4% Trend
Turordning:

V65-6, 1800m Auto (kl 20:20)

Startnummer V65%
5% Trend
2% Trend
1% Trend
7% Trend
63% Trend
2% Trend
20% Trend
Turordning:

Eget system Visa eget system


Streck: x x x x x
Totalt: =


Kommentarer (1)